Inn på tunet - Pittergarden

Kulturarrangement

Pittergarden Pittergarden

Pittergarden ligger en kort spasertur fra skolen på Vikeså. Gården var tidligere en av de største på Vikeså, og består i dag av rundt 10 mål skog og utmark med skogsstier og, ikke minst, en rekke små og store bygninger som til sammen utgjør et bevaringsverdig tun. Gjennom det hele renner også en liten bekk. I driftsbygningene holder det til hester, sauer, høner og én katt. I og rundt tunet på Pittergarden blir det i dag arrangert alt i fra kulturaktiviteter til undervisningsopplegg for barn.

Medlem av:
Inn på tunet - Rogaland, Hest og helse og Bjerkreim Hestalag.