Inn på tunet

 

Pittergarden Inn på tunet

«Inn på tunet» handler om å gi mennesker i alle aldre tro på at det er godt å være til. Dette ved hjelp av hverdagslige og meningsfylte gjøremål i samhandling med andre mennesker, dyr og natur.
Dette gir: